กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้171คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้842คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82852คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 650.97 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.45 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.06 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.29 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.93 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง มาตราการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.32 KB
มาตรการความโปร่งใส "มาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interrest"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์ของทางราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.78 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com