กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้638คน
ผู้ชมเมื่อวาน1142คน
ผู้ชมเดือนนี้13852คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น181895คน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.42 KB
ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.44 KB
ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.53 KB
ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้ง 5-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.43 KB
รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.65 KB
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรกครั้งที่ 1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.25 KB
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.84 KB
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.73 KB
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 5-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.22 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com