กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้893คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1072คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103349คน

ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม
วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอนุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางอัมพร จินดาวงษ์ บ้านเลขที่  34 หมู่ที่  2  ตำบลบ้านหลวง  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยูะยา  
วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.45 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน        ผู้สูงอายุ  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย   ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหลวง จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

            1. นางสง่า ธนะชาติ
            2. นายปรีขา  กิจรัตนี
            3. นายชุบ  ธนะวุฒิ

 
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนพัฒน์  แย้มคงเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้มอบหมายให้คณะ        ผู้บริหาร  นายอนุวัตน์  แต้มบรรจง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และจ.ส.อ. ภักดี  ตระกูลสุนทร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     ดำเนินการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ระดับอำเภอ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ  ศูนย์เรียนรู้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกจุฬา  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลวง
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com