กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้629คน
ผู้ชมเมื่อวาน1142คน
ผู้ชมเดือนนี้13843คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น181886คน

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบ้านหลวง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 – 2/2566)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.02 KB
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.35 KB
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 831.08 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบ้านหลวง
(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – 2/2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.64 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com