กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้35คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้706คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82716คน

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบ้านหลวง
(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – 2/2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.64 KB
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.35 KB
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 831.08 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com