กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้53คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้724คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82734คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
- หน้าปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.61 MB
- คำนำ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.77 KB
- ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 450.67 KB
- ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460.28 KB
- ส่วนที่  3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70 KB
- ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.7 KB
- แบบผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.72 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.44 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.09 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.48 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.91 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.59 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.64 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.11 KB
- ผ.02-1 เกินศักยภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.73 KB
- ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.38 KB
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.42 KB
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- หน้าปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.61 MB
- คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.59 KB
- ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 449.76 KB
- ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460.05 KB
- ส่วนที่  3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.87 KB
- ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.99 KB
- แบบผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.78 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.7 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.52 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.29 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.85 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.65 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.59 KB
- ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.82 KB
- ผ.02-1 เกินศักยภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.33 KB
- ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.36 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com