กำลังออนไลน์27คน
ผู้ชมวันนี้185คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้856คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82866คน

เรื่องอื่นๆ
1. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 พร้อมประกาศฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
2. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 พร้อมประกาศฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
3. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 พร้อมประกาศฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
4. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 พร้อมประกาศฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 727.99 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25661-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.95 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com