กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้877คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1056คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103333คน

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
- หน้าปก

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ BYTE
- บทนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.37 KB
- สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.64 KB
- ส่วนที่ 1 ที่มาและความสำคัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.55 KB
- ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.86 KB
- ส่วนที่ 3 ติดตามประเมินผลตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 444.44 KB
- เนื้อหารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.85 MB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com