กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้112คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้783คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82793คน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3 MB
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพผู้พิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.1 KB
แบบฟอร์มแสดงรายการภาษีป้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.52 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com