กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้142คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้813คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82823คน

- การสรรหาและคัดเลือก
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.16 KB
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com