กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้61คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้732คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82742คน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจำปีงบประมาณ 2564 
     -การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน               ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.31 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com