กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้65คน
ผู้ชมเมื่อวาน716คน
ผู้ชมเดือนนี้13995คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น182038คน

หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
นัดประชุม สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ 1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 867.95 KB
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 619.95 KB
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 580.99 KB
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.93 KB
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 5-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.32 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com