กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้125คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้796คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82806คน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- หน้าปก 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.27 KB
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-2569)
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2565-2569
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.59 KB
- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2565-2569
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.63 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com