กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้42คน
ผู้ชมเมื่อวาน716คน
ผู้ชมเดือนนี้13972คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น182015คน

รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.82 MB
2. ประกาศสภา อบต.บ้านหลวง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.27 KB
3. รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านหลวง สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.31 MB
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.62 MB
ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ 1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.11 KB
ประกาศสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192 KB
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.66 MB
ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.68 KB
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4-2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 524.79 KB
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 5-2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com