กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้436คน
ผู้ชมเมื่อวาน1668คน
ผู้ชมเดือนนี้32161คน
ผู้ชมเดือนก่อน45771คน
ผู้ชมทั้งสิ้น324544คน

รายงานการประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.61 KB
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่1_2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่2 ครั้งที่2/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 921.96 KB
รายงานการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่3/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
รายงานการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่4/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 645.17 KB
รายงานการประชุมสภา สมัยที่4 ครั้งที่5/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.4 KB
ประกาศสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่1/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.25 KB
ประกาศสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่2 ครั้งที่2/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.84 KB
ประกาศสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่3 ครั้งที่3 และ4/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.84 KB
ประกาศสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4 ครั้งที่5/2566 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.41 KB
ประกาศสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.25 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com