กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้856คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1035คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103312คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.28 KB
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
คู่มือร้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.54 MB
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.89 MB
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.7 KB
คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.11 MB
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.78 MB
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.72 MB
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.7 MB
คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.59 KB
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.06 KB
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.84 KB
คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.03 KB
คู่มือการจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.87 KB
คู่มือการจัดทำโครงการต่างๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.6 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com