กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้120คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้791คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82801คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.28 KB
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
คู่มือร้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.54 MB
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.89 MB
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.7 KB
คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.11 MB
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.78 MB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com