กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้437คน
ผู้ชมเมื่อวาน1668คน
ผู้ชมเดือนนี้32162คน
ผู้ชมเดือนก่อน45771คน
ผู้ชมทั้งสิ้น324545คน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เวลา 09.30 น. นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบาย (No Gift Policy) ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ มอบนโยบายในการบริหารงานและนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน พร้อมมอบนโยบายกำชับให้บุคลากรภายใน อบต. ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาหรือการให้บริการประชาชนอย่างมี มิตรไมตรี
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com