กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้802คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้981คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103258คน

ทรัพยากรธรรมชาติ
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
               8.๑ น้ำ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง การอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำฝน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปาหมู่บ้าน
               8.๒ ป่าไม้  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ไม่มีป่าไม้
               8.๓ ภูเขา  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ไม่มีภูเขา
               8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ไม่มีป่าไม้ บ่อทราย ฯลฯ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่
การทำเกษตรกรรม คือมีน้ำล้อมรอบตำบลเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ลักษณะของพื้นที่เป็นดินสีดำเข้มถึงดำมีจุดประสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเทา และจุดประสีเหลืองเทา การระบายน้ำช้า มีอินทรีย์วัตถุปานกลางปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของดินชั้นบนปานกลางของดินชั้นล่างต่ำ ปริมาณโปแตสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของดินชั้นบนสูงมาก HP 4.5 – 5 เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com