กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้152คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้823คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82833คน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางมนทิรา กิจลำมี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-514-2375

นางสาวรักชนก แย้มคงเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-401-3345
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com