กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้79คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้750คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82760คน

- การประเมินผล
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com