กำลังออนไลน์22คน
ผู้ชมวันนี้1คน
ผู้ชมเมื่อวาน716คน
ผู้ชมเดือนนี้13931คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น181974คน

คณะผู้บริหาร

นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
โทร : 0614438546

นายสมชาติ ร่วมสมัคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
โทร : 0896996877

นายอนุวัฒน์ แต้มบรรจง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
โทร : 0875442939

นางจำปี เกตุศักดิ์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
โทร : 0617607222
  
จ่าสิบเอกภักดี ตระกูลสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
โทร : 089-220-7456
  
  
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com