กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้33คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้704คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82714คน

แผนดำเนินงานประจำปี
1. หน้าปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 607.97 KB
2. ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.31 KB
3. คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30 KB
4. สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.73 KB
5. ส่วนที่ 1 บทนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.09 KB
6. ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.74 KB
7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.51 KB
8. ยุทธศาสตร์ที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
9. ยุทธศาสตร์ที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.67 KB
10. ยุทธศาสตร์ที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.59 KB
11. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.73 KB
12. ยุทธศาสตร์ที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.74 KB
13. ยุทธศาสตร์ที่ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.22 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com