กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้822คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1001คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103278คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๖๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.24 MB
1. ประกาศกำหนดโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.95 KB
2. โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com