กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้687คน
ผู้ชมเมื่อวาน1142คน
ผู้ชมเดือนนี้13901คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น181944คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2567 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.64 MB
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๖๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.24 MB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com