กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้774คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้953คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103230คน

สมาชิกสภา

นางวารินทร์ ทรงโภค
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
โทร : 062-681-1647
  
นายพิษณุ ยิ้มย่อง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
โทร : 063-645-9969
  
  
จ.ส.อ.ภักดี ตระกูลสุนทร
เลขานุการสภาฯ
โทร : 089-220-4756
  

นายสวรรค์ กลัมภากร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง หมู่ 1
โทร : 089-745-8485

นายพินิตย์ กิจเจตนี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง หมู่ 2
โทร : 089-775-1104

นางวันเพ็ญ โกมลวานิช
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง หมู่ 4
โทร : 082-457-9455

นางรุ่งฤดี อื้อฉาว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง หมู่ 5
โทร : 093-196-2194
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com