กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้78คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้749คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82759คน

สถิติการให้บริการประชาชน
การให้บริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2564
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / ผู้พิการ จำนวน 5 ราย
การให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2564
1. การรับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย
 2. ขอเลขที่บ้านงานควบคุมอาคาร จำนวน 3 ราย
 3. ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / ผู้พิการ   จำนวน 8 ราย
การให้บริการประชาชน เดือน ธันวาคม 2564 
1. รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
2. ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 1 ราย
การให้บริการประชาชน เดือน มกราคม 2565 
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
2.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย
การให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 1 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย
4.คำร้องทั่วไป จำนวน 4 ราย  สถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.33 KB
 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.23 KB
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565
- การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 91 ราย
-ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 4 ราย
-คำร้องทั่วไป จำนวน 4 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.96 KB
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
-รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย
-การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 ราย
-ขึ้นทะเบียนผู้ศุงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 1 ราย
-คำร้องทั่วไป จำนวน 3 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.52 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com