กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้674คน
ผู้ชมเมื่อวาน1142คน
ผู้ชมเดือนนี้13888คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น181931คน

สถิติการให้บริการประชาชน
การขอรับบริการ เดือนตุลาคม 2565
1.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 11 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.35 KB
การขอรับบริการ เดือน พฤศจิกายน 2565
1. ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 2 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 3 ราย
3.คตำร้องทั่วไป จำนวน 2 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.93 KB
การขอรับบริการ เดือน ธันวาคม 2565
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
2.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.66 KB
การขอรับบริการ เดือน มกราคม 2566
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
2.ขอเลขที่บ้านงานควบคุมอาคาร จำนวน 2 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 4 ราย
4.คำร้องทั่วไป จำนวน 4 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.81 KB
การขอรับบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566
1.รับปจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 4 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 8 ราย
4.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.78 KB
การขอรับการบริการ เดือน มีนาคม 2566
1.รับปจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 6 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 1 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 3 ราย
4.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.58 KB
การขอรับบริการ เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 11 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 7 ราย
3.ขอเลขที่บ้านงานควบคุมอาคาร จำนวน 2 ราย
4.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 19 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.18 KB
การขอรับบริการ เดือนเมษายน 2566
1.การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 91 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู็สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 4 ราย
3.คำร้องทั่วไป จำนวน 4 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.99 KB
การขอรับบริการ เดือน พฤษภาคม 2566
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย
2.การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 1 ราย
4.คำร้องทั่วไป จำนวน 3 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.57 KB
การขอรับบริการ เดือน มิถุนายน 2566
1.ขุ้นทะเบียนผู็สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 2 ราย
2.คำร้องทั่วไป จำนวน 3 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.22 KB
การขอรับบริการ เดือน กรกฎาคม 2566
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 6 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.77 KB
การขอรับบริการ เดือน สิงหาคม 2566
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
2.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.07 KB
การขอรับบริการ เดือน กันยายน 2566
1.รับปจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 2 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.28 KB
การขอรับบริการ เดือนเมษายน - กันยายน 2566
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 8 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 4 ราย
3.การเสียภาา๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 63 ราย
4.ขึ้นทะเบีบนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 13 ราย
5.คำร้องทั่วไป จำนวน 13 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.08 KB
การขอรับบริการ เดือน ตุลาคม 2566
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 5 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 10 ราย
4.คำร้องทั่วไป จำนวน 7 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.54 KB
การขอรับบริการ เดือน พฤศจิกายน 2566
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 2 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 13 ราย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.48 KB
การขอรับบริการ เดือน ธันวาคม 2566
1.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 7 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.93 KB
การขอรับบริการ เดือน มกราคม 2567
1.รับแจ้งเด้กแรกเกิด จำนวน 3 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 4 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 5 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.65 KB
การขอรับบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 2 ราย
3.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.2 KB
การขอรับบริการ เดือน มีนาคม 2567
1.ขอเลขที่บ้านฃานควบคุมอาคาร จำนวน 3 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 3 ราย
3.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.11 KB
การขอรับบริการ เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 7 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 11 ราย
3.ขอเลขที่บ้านงานควบคุมอาคาร จำนวน 3 ราย
4.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 38 ราย
5.คำร้องทั่วไป จำนวน 9 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.61 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com