กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้804คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้983คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103260คน

สถิติการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
- มีการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 11 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.14 KB
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
- มีการขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 2 ราย
- มีการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 3 ราย
- มีการเขียนคำร้องทั่วไป จำนวน 2 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.75 KB
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
- มีการขึ้นทะเบียนรับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
- มีการเขียนคำร้องทั่วไป 1 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.02 KB
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2566
- มีการขึ้นทะเบียนรับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย
- มีการขอเลขที่บ้านงานควบคุมอาคาร จำนวน 2 ราย
- มีการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 4 ราย
- มีการเขียนคำร้องทั่วไป จำนวน 4 ราย 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.93 KB
การให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1. รับแจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย
2. ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 4 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 8 ราย
4.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.22 KB
การให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2566
1. รับปจ้งเด็กแรกเกิด จำนวน 6 ราย
2.ขึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ จำนวน 1 ราย
3.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 3 ราย
4.คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.37 KB
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
1.รับแจ้งเด็กแรกเกิด เดือน ธันวาคม  2565 จำนวน 1 ราย / มกราคม 2566 จำนวน 1 ราย / กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 ราย / มีนาคม 2566 จำนวน 6 ราย /รวม ทั้งสิ้น 11 ราย
2.ขึ้นทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือจัดการศพ เดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 ราย / กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 ราย / มีนาคม 2566 จำนวน 1 ราย / รวมทั้งสิ้น 7 ราย
3.ขอเลขที่บ้านงานควบคุมอาคาร เดือน มกราคม 2566 จำนวน 2 ราย / รวมทั้งสิ้น 2 ราย
4.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 1 ราย / พฤศจิกายน 2565 จำนวน 3 ราย / มกราคม 2566 จำนวน 4 ราย / มีนาคม 2566 จำนวน 3 ราย / รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 ราย
5.คำร้องทั่วไป เดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 ราย / ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ราย / มกราคม 2566 จำนวน 4 ราย / กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ราย / มีนาคม 2566 จำนวน 1 ราย / รวมทั้งสิ้น 9 ราย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.29 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com