กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้63คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้734คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82744คน

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.54 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.23 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ(ไม้ไผ่) สำหรับทำสะพาน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.19 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.32 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(ไม้ไผ่) สำหรับทำสะพาน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.56 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.52 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก,ถมทราย) เพื่อใช้ความความช่วยเหลือเพื่อประชาชนที่ได้ผลกระทบกรณีที่เกิดสาธารณภัย(น้ำท่วมฉับพลัน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.27 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.59 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.76 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง(หินคลุก) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.37 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.27 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.34 KB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.5 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบลำรางเจ้าแปด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.49 KB
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทลท์ติกคอนกรีต ถนนายเรียบลำรางเจ้าแปด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.95 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com