กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้821คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1000คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103277คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมในการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนออกจากขยะทั่วไป (ถังขยะเปียกฝังดิน)
ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะย่อยสลายได้
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดพร้อมเจาะก้นภาชนะ ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีฝาปิด)
ขั้นตอนที่ 2 ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะ นำภาชนะที่เตรียมไว้ ตามข้อ 1 ไปใส่ในหลุดที่ขุดเตรียมไว้
ขั้นตอนที่ 3 นำเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ถังที่ฝังไว้ปิดฝาภาชนะ
ขั้นตอนที่ 4 จุลินทรีย์ในดิน,ไส้เดือนในดิน จะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียกหากต้องการให้ย่อยสลายเร็วขึ้นหรือดับกลิ่นหให้เติมสาร EM)
ขั้นตอนที่ 5 หากมีขยะเปียกที่เกิดในครัวเรือน ก็สามารถนำมาเทใส่ไปในภาชนะได้จนกว่าจะเต็ม หากปริมาณขยะเปียกเต็ม ก็สามารถนำภาชนะไปดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นในบริเวณพื้นที่ใหม่

อ่าน 42 ครั้ง   โพสเมื่อ : 23/02/2023 00:00
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com