กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้145คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้816คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82826คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.66 KB
2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.84 KB
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.09 KB
4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.02 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.79 KB
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.86 KB
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.77 KB
6. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.59 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.05 KB
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.92 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมีนาคม 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.42 KB
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.67 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.11 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.02 KB
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.94 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355.46 KB
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.17 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 417.28 KB
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.99 KB
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.79 KB
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.09 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 390.67 KB
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.62 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com