• image06

  Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro

  Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro

 • image06

  Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro

  Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro

 • image06

  Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro

  Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro

 • image06

  กิจกรรมวันสงกรานต์

 • image06

  กิจกรรมวันสงกรานต์

 • image06

  โครงการปั่นจักรยาน

 • image06

  ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี


Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro - ZoRRoKiN
Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro - ZoRRoKiN


ปฏิทิน


Hacked By T?rkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
กิจกรรม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระชับมิตร

จัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรม โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2560
กิจกรรม โครงการรวมพลังแห่งความภักดี

จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศคุณ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและงานจ้าง
Download เบญจมาศ    สีโสด 02 พ.ย. 2560
กรณีมีเหตูฉุกเฉิน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 061 - 4428546 ได้ ตลอด 24 ชม.
No file เบญจมาศ    สีโสด 03 ก.ค. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งที่แนบ
Download ประเวศ    สนใจ 15 ส.ค. 2559
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 รับลงทะเบียนผู้ปั่นจักรยานเวลา 15.00 น. และจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 17.00 น.
No file ประเวศ    สนใจ 03 ธ.ค. 2558
โครงการเรียน เล่น เสริมความรู้ สู่บ้านหลวงแคมป์ วันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ และวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และจังหวัดสุพรรณบุรี และจังห
No file ประเวศ    สนใจ 03 พ.ย. 2558
โครงการปั่นเพื่อพ่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
No file ประเวศ    สนใจ 03 พ.ย. 2558

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
Hacked By TurkHackTeam 57.Alay Sald?r? Ekibi Lideri MixPro
Download นพรัตน์    จิตระบูรณ์ 07 พ.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 2.โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พร้อมประตูสแตนเลส
Download เบญจมาศ    สีโสด 14 ก.ค. 2560
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อลอดและเทลีน เลียบลำรางยายจีบ หมู่ที่ ๑,๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E ๑/๒๕๖๐)
Download เบญจมาศ    สีโสด 15 พ.ค. 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)เลขที่ E ๒/๒๕๕๘
Download Admin    Web 03 ก.ค. 2558
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๕๘
Download Admin    Web 03 ก.ค. 2558
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)
Download Admin    Web 07 ม.ค. 2558