• image06

  แข่งกีฬากระชับมิตร

  แข่งกีฬากระชับมิตร อบต.บ้านหลวง

 • image06

  อบต.บ้านหลวง

  กีฬากระชับมิตร

 • image06

  Big Cleaning Day

  ทำความสะอาดถนนสายหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

 • image06

  กิจกรรมวันสงกรานต์

 • image06

  กิจกรรมวันสงกรานต์

 • image06

  โครงการปั่นจักรยาน

 • image06

  ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี


นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง
นายก อบต.


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่ www.banluang.go.th/

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม ช่วยเหลือชาวบ้าน ที่น้ำท่วมใน ต.บ้านหลวง

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ จังหว

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศคุณ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและงานจ้าง
Download เบญจมาศ    สีโสด 02 พ.ย. 2560
กรณีมีเหตูฉุกเฉิน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 061 - 4428546 ได้ ตลอด 24 ชม.
No file เบญจมาศ    สีโสด 03 ก.ค. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งที่แนบ
Download ประเวศ    สนใจ 15 ส.ค. 2559
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 รับลงทะเบียนผู้ปั่นจักรยานเวลา 15.00 น. และจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 17.00 น.
No file ประเวศ    สนใจ 03 ธ.ค. 2558
โครงการเรียน เล่น เสริมความรู้ สู่บ้านหลวงแคมป์ วันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ และวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และจังหวัดสุพรรณบุรี และจังห
No file ประเวศ    สนใจ 03 พ.ย. 2558
โครงการปั่นเพื่อพ่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
No file ประเวศ    สนใจ 03 พ.ย. 2558

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Download เบญจมาศ    สีโสด 07 พ.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 2.โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พร้อมประตูสแตนเลส
Download เบญจมาศ    สีโสด 14 ก.ค. 2560
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อลอดและเทลีน เลียบลำรางยายจีบ หมู่ที่ ๑,๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E ๑/๒๕๖๐)
Download เบญจมาศ    สีโสด 15 พ.ค. 2560
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๕๘
Download Admin    Web 03 ก.ค. 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)เลขที่ E ๒/๒๕๕๘
Download Admin    Web 03 ก.ค. 2558
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)
Download Admin    Web 07 ม.ค. 2558